Historické klavíry v Čechách a na Moravě


V této práci předkládá autor PhDr. Bohuslav Čížek, CSc., emeritní kurátor sbírky hudebních nástrojů Národního muzea v Praze, první ucelený přehled o dochovaných klávesových chordofonech vybra­ných mistrů 18. a první poloviny 19. století na území České republiky.

Z relativně velkého počtu 37 dochovaných klavichordů je autorsky určených jen osm, ve výrazně menším množství cembal a spinetů jsou zastoupeny pouhé čtyři osobnosti. Výběr 38 stavitelů kladívkových klavírů a jejich synů se řídí jednak jejich domácím, ale i mezinárodním významem. Jsou tu slavní vídeňští mistři, jejichž práce se dochovaly v domácích i zahraničních sbírkách, jako Walter, Graf nebo Streicher, ale i tací, o nichž víme jen z matrik a městských knih, ale dosud nebyl znám žádný jejich dochovaný nástroj, například Mallek, Leschen či Pfeifer. Všechny uvedené nástroje starých mistrů, dochované na území České republiky, jsou zařazeny na základě autorova osobního studia; jejich další díla, uložená v zahraničních sbírkách, jsou prezentována vesměs na základě údajů katalogů či soupisů v uvedených pracích.

Katalogizační údaje o nástrojích každého jednotlivého mistra doprovází barevná fotografie alespoň jedno­ho jeho nástroje, popř. i jeho detailu.

Kniha je důsledně dvojjazyčná, anglická verze z pera muzikologa dr. Davida R. Beveridge umožňuje v od­borných kruzích její celosvětové užití.

Doporučená cena: 490.00Kč
Naše cena: 441.00Kč
441.00Kč
Autor knihy: 
Bohuslav Čížek
Rok vydání: 
2011
Formát: 
30x24cm
Počet Stran: 
184
Vazba: 
vázaná
ISBN: 
978-80-87258-45-3