Křehká knížka

„Psal jsem před Vánoci minulého roku P. Borkovcovi, jestli by mi jako (bývalý?) vášnivý entomolog neporadil nějakou odbornou knížku na toto téma – D. Dolenský mi krátce předtím doporučil knížku B. Lhotského Křehká krása, z níž zde čtenář najde ukázky, ale bylo mi to málo –, knížku, která by mě takříkajíc zasvětila, ukázala mi cestu. Poradil mi obratem (čti kupř.: J. R. Winkler, J. Mareš & V. Lapáček) a rovněž obratem prošel všechny svoje texty a ty, jež se tohoto řemesla (ale nejen jeho) nějak dotýkaly – některé více, některé méně – mi poslal. Něco pak přepsal a něco připsal. A tak – pro radost – vznikla tahle sbírka textů. / J. Tvrdoň, 17. dubna 2024“

***

„Plaval jsem jednou mezi doutníky, když kolem mě prolétla. Byla tenká a pevná jako gumová řemenice, bičovala vodu v prudkých smyčkách, a já uviděl, že se celým tělem drží nad vodou, a uslyšel, jak sviští. A prásk! Vbořila otevřenou tlamu do letícího královského šídla, které se v tu ránu zastavilo na místě a ze všech sil třaskalo celou lesklou žlutozelenou nádherou. Vteřinu stál hlučný chumel lesku ve vzduchu jako přišpendlený, a pak se všechno – syčení, třeskot, odrazy, růžový vnitřek hadí tlamy – propadlo do korálového moře. „Buď rád, kluku, že tě nefikla do nosu,“ řekl mi ten večer Karel Klenot při kopení sena. „Užovka má vocas jak bajonet.““

***
„Já byl Josefem brzy posedlý.A když mi navrhl, abych se s ním vypravil lovit hmyz na světelnou plachtu, když mi řekl, že je to podnik na celou noc, žadonil jsem u matky tak vytrvale, až svolila, že k nám Josef může přijít na oběd, kde ho vyzpovídá, a potom se uvidí.„Moc se netěš,“ řekla tenkrát matka.Josef dorazil v bílé košili, u oběda matku téměř nepustil ke slovu a zaníceně mluvil o tom, že sběr hmyzu na světlo musí umět každý entomolog, že ozářenou plachtu je zapotřebí napnout na nějakém vršku, aby byla zdaleka vidět, že to musí být u lesa, aby měl hmyz odkud přiletět, že nesmí foukat vítr, aby se brouci ke světlu dostali, mělo by být dusno a pod mrakem a taky by mohlo trochu mrholit a potom zapršet silně a pak se zas udělat dusno, že lovit lze pouze v místě, kde můžeme postavit stan, poněvadž stan je naprosto nezbytný, ne kvůli nám, my stejně spát nepůjdeme, ale kvůli nachytanému hmyzu, který se nesmí poškodit. A dodal, že taková noc bude příští týden z pátku na sobotu a takové místo je jenom jedno na světě a on o něm ví.„A to je kde?“ řekla tenkrát matka.„V Bolívii,“ řekl tenkrát Josef.“

nakl.Officina Praga

Doporučená cena: 140.00Kč
Naše cena: 140.00Kč
140.00Kč

Drapérie

Anotace
Drapérii máme spojenou zejména s výtvarným uměním. Nařasená, zvlněná nebo vyskládaná látka na nejrůznějších postavách, stolech nebo jen tak ledabyle pohozená na sofa. Ale pozor, i zmuchlaná peřina na rozestlané posteli nese znamení drapérie. Historii a současnost tohoto kompozičně výtvarného prvku nám v širokém kulturním a civilizačním kontextu představí právě tato kniha.

Seznámíme se se symbolickou rolí drapérie, tedy k čemu všemu sloužila a jakou funkci v historii sehrála. Autor drapérii nechápe jen jako výtvarný prvek, je to také způsob, jímž se tělesnost otevírá našemu vnímání. Proto je také jedna z kapitol věnována erotice v souvislosti s drapérií. Autor ukazuje různé fasety, jimiž se drapérie podrobuje našemu vnímání. Tematizuje například ticho („řečí drapérie je ticho“), tělesnost, pohyb, rytmus, ale také sociální dimenzi drapérie (kapitola Oděv jako sociální kůže). Věnuje se i vztahu zátiší a drapérie („Zátiší je ontologická tišina, z jejíhož ticha se ozývá echo bytí.“).

Kniha čtenáře provede historickými obdobími, tedy antikou, románským stylem, gotikou, renesancí, barokem, rokokem, neoklasicismem, romantismem, symbolismem, modernou a současností. Knihu lze s velkou mírou zjednodušení chápat jako soubor tří vrstev: 1. Nesoustavné dějiny lidské tělesnosti ve výtvarném umění v souvislosti s drapérií. 2. Průvodce po konkrétních dílech, v nichž drapérie hraje důležitou roli. 3. Drapérie jako symbol sepětí přírody a kultury. Nejde však o tři oddělené oddíly či kapitoly, neboť tyto tři roviny se vzájemně prolínají.

Doporučená cena: 429.00Kč
Naše cena: 429.00Kč
429.00Kč

CoDex 1962

Dvacet let připravovaná trilogie CoDex 1962 je Sjónovo největší a nejambicióznější dílo. Splétá v něm starověká i moderní témata do jedinečného vyprávění, které zahrnuje snad úplně všechno — beletrii, historii, teologii, folklór, film, poezii, komiks, mýtus, drama a samozřejmě bohatou tradici islandského vypravěčského umění. Vypravěč knihy Josef Löwe se narodil v roce 1962 — ve stejném roce, dokonce ve stejném okamžiku jako autor. Jeho příběh však začíná daleko dříve v postavě hladovějícího židovského uprchlíka za druhé světové války. V maloměstském německém hostinci naváže vztah s místní pokojskou a společně pak stvoří z kousku hlíny dítě, ne nepodobné mýtickému Golemovi. Jestliže první díl je milostným příběhem, druhý je pak příběhem detektivním. Löwe přijíždí na Island se svým hliněným dítětem v krabici od klobouku, aby se zapletl do záhadné vraždy. Na konci této části jeho hliněný syn ožívá. V závěrečné části, která se odehrává v současném Reykjavíku, se Josefův příběh stává science fiction. Pomalu začne vycházet najevo, co se za Josefovým příběhem doopravdy skrývá. Geneze celé knihy se pak uzavírá do kruhu a my nahlédneme na nebezpečnou cestu, která by lidstvo mohla čekat. Budoucnost však podle Sjóna není tak temná, jak se nám může v současnosti zdát

Doporučená cena: 599.00Kč
Naše cena: 599.00Kč
599.00Kč

Ráj a peklo / Smutek andělů / Lidské srdce

Románová trilogie Ráj a peklo / Smutek andělů / Lidské srdce — nejčtenějšího současného islandského spisovatele Jóna Kalmana Stefánssona je lakonickým popisem života rybářské obce nacházející se ve fjordu poblíž severního pólu. Všechny obyvatele živí lov ryb, a tak rybáři periodicky vyplouvají na moře. S věčným střídáním běsnících živlů, bouřek, vánic a mrznutí je boj o život roven odolávání ďáblu v pekle a jediným, co zde jakkoli vzdáleně připomíná opak, je starý pastorův překlad Miltonova Ztraceného ráje. I ten se však nakonec ukáže být prokletím, neboť Bárdur si díky němu zapomene vzít vhodné oblečení a na moři umrzne. Četba poezie je životu nebezpečná. Drsné okolní prostředí vytváří nepřekročitelné překážky, omezuje lidskou mysl, zužuje obzory a zplošťuje dimenze. Náročné životní podmínky ženou lidi ke konzumaci alkoholu a nebezpečně zintenzivňují je­jich city. Bije ti ještě stále srdce? A jak ti bije? Mé srdce bije, protože nic jiného neumí.
Přes veškerou nepřízeň se obyvatelé osady nikdy nevzdávají naděje (či Naděje, jak zní jméno jedné z lodí). Věnují se co možná nejvíc životu, neboť podle nich člověk umíráním ztrácí ráj, přestože to mnohokrát není více než jen několik zářivých chvil roztrhaných tmavými dny. Slzy se nedají navléct na šňůru a spustit jako třpytivé lano do temné hlubiny a vytáhnout ty, kteří zemřeli, třebaže měli žít. Zhasne světlo života a promění se ve tmu v okamžiku, kdy přestaneme žasnout, kdy se přestaneme ptát a začneme brát život jako běžnou součást všedního dne?

Doporučená cena: 599.00Kč
Naše cena: 599.00Kč
599.00Kč

Chvála stvoření

Poeticky napsaný text Svatého Františka z Assisi v umbrijském nářečí italštiny, který děkuje Bohu za věci, které stvořil pro tento svět.

svatý František z Assisi ; český text Petr Borkovec

českou podobu textu (na základě originálu a doslovných komentovaných překladů) navrhl Petr Borkovec

nakl. Václav Havlůj

Doporučená cena: 369.00Kč
Naše cena: 369.00Kč
369.00Kč

Josef Koudelka: Next

Životopisná kniha Josef Koudelka: Next se zabývá životní cestou i pozoruhodnou šíří fotografických zájmů Josefa Koudelky (*1938), dnes jednoho z nejuznávanějších světových fotografů. Jeho práci sleduje od raných fotografií věnovaných divadlu, přes cyklus Cikáni, legendární reportáž Invaze 68, až po osamělost člověka v exilu, devastující vliv člověka na krajinu a fotografie desítek starověkých památek v oblasti Středomoří v cyklu Ruins. Kniha vznikla na základě stovek hodin rozhovorů s Josefem Koudelkou během necelých deseti let i rozmluv s jeho přáteli, rodinnými příslušníky a spolupracovníky z celého světa. Je neobyčejně čtivým životopisem, který umožňuje lépe pochopit osobnost fotografa známého svou uzavřeností. Autorce se podařilo jedinečným způsobem zachytit historii Koudelkova života a práce. Kniha, přeložená z původního amerického vydání nakladatelství Aperture, je ilustrována 281 fotografiemi, včetně mnoha civilních fotografií z Koudelkova života, jakož i klíčových ukázek z jeho díla od padesátých let do současnosti. Josef Koudelka text českého překladu knihy pečlivě přehlédl a autorizoval.

Doporučená cena: 998.00Kč
Naše cena: 998.00Kč
998.00Kč
Syndikovat obsah