Moliérův učeň sportovní povídka

S.d.Ch. – Molièrův učeň

Z šetiletého předstírání role správce opravdového fotbalového areálu FC Háje vytěžil bývalý fotbalový brankář S.d.Ch. nejen touto brilantně lehkou humoristickou sportovní povídkou, ale i její divadelní podobu, kterou můžete vidět v Klubovně Spolku Kašpar. Jedinou a hlavní roli ve hře nazvané Politika správcovny hraje Jakub Špalek, který autorovi prozradil, že: „diváci vnímají představení jako přesný otisk skutečnosti. Oni to asi formulují jinak, nicméně dobrou zprávou je, že lidé už chápou i utopickou fikci jako realitu. Čímž chci říct, že se relativizace dosavadních zoufalých představ o světě slibně rozvíjí.“

***

„Zatímco na stěnách obdivuješ tyhle krásné hokejové vzpomínky, řeknu ti něco o fotbalistech. Styk s míčem jim promění už tak nekomplikované vědomí na nejprimitivnější trans. I proto jim říkám dementi. Takže jestli chceš, aby ses s nimi ještě někdy shledal, musíš klíče od tréninkových branek opatřit silným metrovým provazem, který provlékneš půlmetrem plastové trubice v reflexní barvě, kterou získáš nařezáním zničené tyče od rohového praporku, jež někdo přerazil nohou při skluzu nebo rukou při oslavném rituálním záchvatu. Ne že by byli dementi schopni takto vybavené klíče vrátit do správcovny, ale díky reflexní trubici je snáz najdeš na místě, kde je po­hodí a zapomenou. Někde poblíž se bude válet taky řetěz se zámkem, takže budeš moct branky připoutat zase zpátky ke hrazení. Jinak ti je v naší zemi s tisíciletou křesťanskou tradicí ukradnou.“

***
„Potřebuješ někam letět?“ ptám se dementů, co chtějí klíče od balónů. A nevydám jim je, dokud neřeknou klíč od skříně na míče. Příště to zase neřeknou, ale nevadí. Tak je zase trapno. A přespříště znovu. Nesmíš polevit!“

***
„Jehlu k nahušťování míčů ohnou v řádu dní, hadičku ke kompresorové pistoli zlomí týdně, kompresorovou pistoli poškodí měsíčně. Hořkost, kterou tě tahle skutečnost občas naplní, rozptýlí jen vděčné vzpomínky kantýnského na časy, kdy v našem klubu hrál i ženský tým. „Sedmnáct zelenejch a pivka taky všechny?“ ptala se pokaždé kapitánka Jarka hráček, vzpomíná kantýnský. „A pak to sem ser až do bezvědomí!“ dodává kantýnský vždycky, co tenkrát přikázala Jarka. Muž, jenž se proslavil tím, že v roce 1981 pronásledoval s hákem na tahání bas trojici perverzáků i s jejich praporky a píšťalkou, která nařídila nespravedlivou penaltu, až k přehradní hrázi, tě svou nostalgií po ženské něze vždy spolehlivě dojme.“

Stran: 64 / Vazba: V4 / Úprava: JT / Ilustrace: Zuzana Bramborová / Náklad: 200 ks / Vyšlo: 2024

nakl.Officina Praga

Doporučená cena: 200.00Kč
Naše cena: 200.00Kč
200.00Kč

Animal

Kniha nazvaná ANIMAL je experimentem psaní spolu s umělou inteligencí. Autorka Dita Malečková se tématem AI a jejího využití v tvůrčí činnosti zabývá dlouhodobě a text je kombinací vlastní tvorby a rozhovorů s duchem ve stroji. Spojuje prvky science fiction, detektivky, hororu a erotiky. Byla tedy napsána v interakci s umělou inteligencí což ji činí prvním českým literárním dílem, v němž postava doslova ožívá a jedinečným experimentem na poli spolutvorby se strojovými systémy.

Kniha psaná s AI
Tato kniha se píše sama. Odvíjí se před našima očima tak jako horečnatý sen. Pomalu si zvykáme na novou realitu vymykající se všemu rozumnému. Něco se plíží podzemními prostory naší duše: jste vy sami tím zvířetem, anebo jste mu otevřeli vrátka? Hereze budoucnosti zpochybňují samotné lidství: možná je jenom maskou, pod níž bije divoké srdce tepem vesmíru.

Doporučená cena: 251.00Kč
Naše cena: 251.00Kč
251.00Kč

Spisovatel Bohumil Hrabal

Ke 110. výročí narození jednoho z nejvýznamnějších českých spisovatelů 20. století vydává nakladatelství Torst po dvaceti letech druhé, doplněné vydání knihy Tomáše Mazala v nové grafické úpravě Jany Vahalíkové. Tomáš Mazal, dlouholetý Hrabalův přítel a pomocník, napsal mimořádně čtivý, fakty nabitý spisovatelův životopis, v němž krok za krokem konfrontuje Hrabalovo psaní a skutečný život. V tematicky zaměřených kapitolách sledujeme spisovatele v průběhu celého jeho života (1914–1997). Součástí knihy je více než 300 fotografií, z nichž většina pochází z Hrabalova soukromého archivu. V přítomném vydání jsou vedle pasáží textu doplněny i nové fotografie, zveřejněné zde vůbec poprvé. Je zde publikováno též mnoho faksimilií rukopisů, dokumentů a fotografií předmětů, které spisovatele provázely jeho životem. Kniha se svým významem řadí k základním pramenům poznání české literatury 20. století.

Doporučená cena: 688.00Kč
Naše cena: 688.00Kč
688.00Kč

Pozorovatelská cvičení

„Čtenáři, leccos jsem tu napsal, ale napsat jsem chtěl především toto: nejdůležitějším jsi ty, hlavně pro tebe jsem tuto knihu složil. Držím se stále přesvědčení, že svět je tady k tomu, abychom jej poznávali, a že jazyk je nástrojem k tomu určeným. Pod a mezi jednotlivými cvičeními a taky na konci knihy tedy nechávám prostor, zaplň ho podle chuti! Pokud tak učiníš, dáš tím malý dárek nejen mně, ale obdaruješ především sebe. U některých cvičení budeš potřebovat kamaráda. Ten se vždycky hodí. Jedno cvičení jsem jako pozdrav Petrovi napsal sám. Myslím, že každý snadno pozná, o které se jedná, protože se jen těžko realizuje. – J. T., 17. dubna 2022“

„III. den
Jdi ke kameni a obrať ho.
Pět minut zírej do lůžka a na nic nemysli.
Udělej seznam toho, co se pod kamenem objevilo.
Všechna slova, kterás zapsal, vyhledej ve slovníku.
Poznamenej si vše, co tě zaujalo.
Zápisky uchovej a opatruj.“

Pozorovatelská cvičení Petra Borkovce a několik básnických a prozaických příloh jako malý dárek.

nakl.Officina Praga

Doporučená cena: 200.00Kč
Naše cena: 200.00Kč
200.00Kč

Popis jednoho zápasu

Próza Popis jednoho zápasu je prvním Kafkovým rozsáhlejším literárním pokusem, který se dochoval. Je to typ experimentální literatury, avšak ne ve smyslu programového experimentu, jaký známe ze soudobého i pozdějšího modernismu a avantgardy. Autor si tu – chtěje zachytit vnější, ale především svůj vnitřní svět naprosto přesně a autenticky, bez ohledu na literární konvence a vzory – doslova zkoušel, jak, či zda vůbec, dovede vyjádřit to, co vidí, i své nálady, afekty, zážitky, ale také, v neposlední míře, své fantazie a sny.

Popis jednoho zápasu dává možnost nahlédnout do počátků procesu, v němž krystalizoval Kafkův specifický, ve 20. století s ničím nesrovnatelný způsob psaní a znázorňování světa. Celý text pozůstává z řady víceméně samostatných úseků bez vzájemné souvislosti, která by ukazovala na nějaký jednotný ideový záměr nebo dějový plán. O psychologické motivaci jednání postav nemůže být řeč, postavy nepředstavují žádné pevně dané charaktery. Ani sám vypravěč v první osobě není uchopitelný jako jednotná instance.
V atmosféře textu lze vysledovat zřetelný pocit ohrožení, ale není to spíš nespokojenost sama se sebou, pocit trapnosti z vlastní existence? Zřejmé je, že na takové otázky se Kafka svým textem nesnaží dávat žádné odpovědi; pouze konstatuje jisté stavy, podává „popis“. Což platí pro celé vydávané životní dílo.
Popis jednoho zápasu je z tohoto hlediska prvním vyjádřením toho, že Kafka přikládal svému „psaní“ přímo existenciální závažnost: psaní pro něj byla životní potřeba či nutnost, jediná činnost, jež ho cele naplňovala; takové naplnění mu, jak si postupně uvědomoval, nemohlo poskytnout povolání, manželství, společenské postavení či jiné konstanty života. Účelem (a pro něj samého zdůvodněním) již tohoto raného textu tedy pro něj nebylo napsat kus literatury, nýbrž „popsat“, tj. sepsat si z duše všechny možné obavy, nejistoty a nenaplněné potřeby, s nimiž se nedokázal vyrovnat v reálném životě. Kafka tedy nepsal, aby oslovil čtenáře, nýbrž psal takříkajíc pro sebe – a úžasný, dodnes nevysvětlený paradox jeho odkazu je, že tím svým psaním pro sebe oslovil a hluboko zasáhl tolik čtenářů jako málokterý spisovatel 20. století.
Kategorie
Beletrie

Doporučená cena: 298.00Kč
Naše cena: 298.00Kč
298.00Kč

Alois Wierer. Malíř staré Prahy

Raná tvorba Aloise Wierera (1878 – 1947) je spojena s bohémským prostředím soustředěným kolem skupiny Jung-Prag. Osudový vliv na něj měli zejména Gustav Meyrink a Paul Leppinn. Maloval fantaskní pohádkové motivy, z nichž některé publikoval slavný německý časopis Jugend. Prosadil se i jako ilustrátor, mezi nejvýznamnější knihy patří Zabiják Emila Zoly, Židovské písně, Povídky Malostranské Jana Nerudy a Babička Boženy Němcové. Kreslil pro Humoristické listy, Švandu dudáka, Malého čtenáře. Jako scénograf pracoval pro Nové německé divadlo v Praze. S přáteli V. H. Brunnerem a Adolfem Kašparem sdílel vášeň pro loutkové divadlo, pro které vytvořil několik výprav. Po vzniku první republiky byl nucen přizpůsobit se vkusu pražských Němců a stal se jedním z „tvůrců“ takzvaného třetího rokoka. Wiererovo dílo zahrnující vedle olejomaleb, kreseb, lept, litografii a dřevoryt je vhledem do romantického světa německé Prahy, který je dnes nenávratně ztracen a řadí ho mezi nevýznamnější malíře Prahy vůbec.

Doporučená cena: 1,290.00Kč
Naše cena: 1,290.00Kč
1,290.00Kč
Syndikovat obsah