Extypo

Rostislav Vaněk je významný grafický designer, typograf a vysokoškolský profesor, známý především jako tvůrce mnoha grafických úprav knih, návrhů plakátů a programů určujících firemní identitu. Je autorem řady typografických řezů vlastních písem.

Kniha však zachycuje především jeho volnou tvorbu posledních tří let. Průsečíkem volné a profesní tvorby je autorovi vrozený perfekcionalismus, cit pro detail, pravidlo přijít s novým neočekávaným řešením, smysl pro vizuální exkluzivnost a brilantní provedení. Podstatou je tvorba jiná, eliminující cokoli, co představuje běžná práce grafického designéra. Díla nevznikají na objednávku, jsou výsledkem ryze osobního pnutí. Nejsou podřízena funkci, sdělení, racionální koncepci, stylizaci či běžným metodám práce. Vaněk si užívá bezbřehé svobody, čiré spontánní radosti z tvoření, nechává mluvit intuici a pracuje s prvkem řízené náhody. Prožívá proces vzniku stejně jako výsledek. Díky spolupráci s Robertem Hlůžem kombinuje nejmodernější prostředky digitálního zpracování, reprodukce a tisku. Kniha vychází u příležitosti stejnojmenné výstavy v pražském Hollaru. Kniha vyšla v samostatné české a anglické jazykové mutaci.

Doporučená cena: 490.00Kč
Naše cena: 441.00Kč
441.00Kč

Martinů a domov

Pohled na osobnost a dílo Bohuslava Martinů jistě nelze zúžit na téma Martinů a domov. Je to jen část uměleckého fenoménu, byť podstatná.

Za totality, kdy se skladatelova tvorba vší svou uměleckou silou nezadržitelně vlamovala do domácího kulturního a společenského života, tedy „domů“, se ukázalo, jak velkou roli při tom v širokých vrstvách sehrála kantáta Otvírání studánek. Tato skladba, koncentrát myšlenek a intonací, která už od šedesátých let nabývala významu legendy, otevřela cestu k porozumění hudbě málo známého Martinů a svým důrazem na hodnotu domova a čistotu lidských duší odkrývala i nehudebním posluchačům svět násilnickým systémem zatajovaný. Nakonec, poté, co byly z ciziny do Poličky převezeny a tam konečně uloženy ostatky slavného rodáka, nebylo možno tento proud už vůbec zastavit. Hudba ukazovala, jakou sílu dokáže uplatnit svoboda ducha, kterou Martinů sám svým mlčenlivým postojem vůči poměrům doma představoval. Studie, články a výklady jednoho z nevětších odborníků na Bohuslava Martinů Jana Kapusty nám s hlubokou erudicí a citlivostí dokládají, kým byl Martinů pro svůj domov a co znamenaly zapovězené Čechy pro něj.

Doporučená cena: 390.00Kč
Naše cena: 351.00Kč
351.00Kč

Malíř a mor/Le peintre et la peste

Malíř Jiří Štourač (1960) je znám svými meditativními malbami i kresbami.

Již několikrát se zhostil úkolu ilustrace, výjimečný byl jeho doprovod k Erbenově Kytici (Triáda, 2000). Naposledy pro knihu Malíř a mor vytvořil přírodním uhlem cyklus černobílých obrazů inspirovaných textem proslulého románu Mor Alberta Camuse (1947). Technika přírodního uhlu, která je Štouračovi vlastní, umožňuje kreslit na papíře valérově, odstíněně a tím se blíží k malbě.

Štouračovy ilustrace navazují na malířské tradice, které zpracovávaly téma moru, hlavně nás ovšem se zaujetím sobě vlastním vtahují do příběhu, včetně jeho kulis, líčeného francouzským spisovatelem a nositelem Nobelovy ceny. Štourač se snaží na rozdíl od jiných současných ilustrátorů o plnou věrnost textu. Reprodukce patnácti ilustrací doprovázejí související citace z románu a úvodní text Petra Pazdery Payna. Štourač vytvořil jedinečnou výpověď, neboť přes Camusův Mor, ukotvil v knize své pocity, postoje a vnímaví pozorovatelé si mohou uvědomit, že mor je v nás i kolem nás. Kniha je v plném rozsahu bilingvní, česko-francouzská.

Vedle běžného vydání vyšlo 50 ks přednostních výtisků, autorem číslovaných a podepsaných za cenu 1.190 Kč.

Doporučená cena: 790.00Kč
Naše cena: 711.00Kč
711.00Kč

Vlastní texty Františka Bílka a dobová kritika 1896–1941

František Bílek, jeden z nejvýznamnějších představitelů symbolismu a secese, byl nejen sochař, řezbář a keramik, ale také grafik, kreslíř, ilustrátor, architekt, autor návrhů knižních vazeb i různých druhů užitého umění. Měl dar své postoje zformulovat. Kniha jako první přináší soubor všech dostupných Bílkových textů i dobové reflexe jeho díla, které nebyly zdaleka jednoznačné a pohybovaly se v širokém rozpětí od nadšeného přijetí po naprosté odmítnutí. Bílkův sloh má podobně jako jeho dílo výrazně mystický charakter. Texty vykreslují pocit zoufalství nad vinou člověka, který je však prostoupen nadějí, vykoupením a vírou. Často se v nich vrací k Otokaru Březinovi, osobě mu nejbližší, kterého považoval za svého duchovního učitele. Do okruhu Bílkových přátel patřila i řada dalších podobně naladěných spisovatelů, jako Julius Zeyer či Jakub Deml. Ten byl i nejčastějším glosátorem Bílkova díla a jeho texty spolu s dalšími jsou hlubokým vhledem do Bílkova života a díla

Doporučená cena: 450.00Kč
Naše cena: 405.00Kč
405.00Kč

Zanechané listy

Literární dílo Jana Hanče vyšlo v posledních letech v nakladatelství Torst ve dvou svazcích - Události a Dodatečné události. Ty ale nezahrnuly Hančovo literární dílo celé. Stranou zůstaly drobné příležitostné texty, značný počet dopisů a též Hančovy fotografie a koláže - a právě těmto textům a reprodukcím děl je věnován přítomný, závěrečný svazek třídílného vydání Hančova díla, který nemá zdaleka jen význam doplňující či dokumentární. Zejména dopisy ukazují hlubokou Hančovu osobnost, skutečného tvůrce a spisovatele, který se v nelehkém období padesátých let skrýval pod nenápadnou maskou trenéra lehké atletiky.

Doporučená cena: 444.00Kč
Naše cena: 399.00Kč
399.00Kč

Krev burzy

Texty z let 2015–2019.
nakl.Aula

Doporučená cena: 200.00Kč
Naše cena: 200.00Kč
200.00Kč
Syndikovat obsah