Resumé 34 Sbírka čtyřverší jako sada kanastových karet určených především ke hraní Habaďůry

V červenci 2020 dostal Jakub Čermák od přítele Kaii Macha malý zápisník a propadl skrze něj velké obsesi: psaní čtyřverší. Když se o rok později ohlédl, zjistil, že jich má nakupeno několik stovek. Básnický deník, který tak mimoděk vznikl, pokrýval první pandemický rok a období všeobecného protřesu. Ale jak se jindy v tvorbě věnuje společenským tématům a politice celkem pravidelně, tentokrát se básně okolnímu dění vyhnuly kamsi do bezčasí. Obranou proti tíze dějin mu byl obrat k intimitě, průzkum niternosti, záznam vlastní zranitelnosti i záchvěvů naděje.

kresby a grafická úprava: Jakub Čermák
redakce a jazyková redakce: Zuzana Barincová
tisk: Společnost Hrací karty 1884
náklad: 500 kusů
V odpovědi na časosběrnou juvenelii Resumé 17 (nakl. Šimon Ryšavý, 2004) dal své šesté sbírce jméno: Resumé 34. Sbírku nakonec – k poctě babičky, se kterou rád hrává karty – přepsal na sadu kanastových karet, které si pro radost i ilustroval.

Sada obsahuje 208 čtyřverší vytištěných na 108 kartách. Jednotlivá čtyřverší jsou zhruba rozdělena do celků: srdce - verše milostné a erotické / kříže – verše o smrti a víře mystické / piky – verše deprese, viny a pikání / listy – verše naděje a víry žité a pěstené. Všechna esa pak věnoval veršům pro dceru Agátku.

Číst se sbírka ovšem může kterýmkoliv směrem: hra je jejím základním principem. Ba ani číst se nemusí, jako se život nemusí pořád artikulovat a reflektovat. Někdy je potřeba prostě hrát. Autor vybízí především ke hraní Habaďůry, jejíž návod je vytištěn na krabičce.

Doporučená cena: 390.00Kč
Naše cena: 390.00Kč
390.00Kč

Jáchymovské tábory - Peklo, ve kterém Mrzlo

»Uranový gulag«, »Jáchymovské peklo«, »Mauthausenské schody«, »jáchymovský Himmler«, »usmívající se ďábel Albín Dvořák« – Taková často bývá terminologie populárních, někdy ale i odborně laděných textů, které popisují uranové doly na Jáchymovsku a represivní vězeňský systém zdejších trestaneckých táborů. Jaká ale byla skutečnost, a co je pouhou legendou. Obsáhlá publikace se snaží s pomocí hloubkových rešerší i rozsáhlého terénního pátrání syntetizovat dosavadní poznatky a současně vynést na světlo i věci doposud neznámé. »Koncentrační tábory« při národním podniku Jáchymovské doly tak na stránkách knihy znovu ožívají v mnoha doposud pozapomenutých nebo zcela zapomenutých detailech. Kniha odhaluje represivní zločinnost, která rozhodně není vázána jen na jeden určitý totalitní systém.

Ve vzpomínkách politických vězňů se například opakovaně objevují příběhy o drakonických trestech, jimiž zdejší odpírače uranové těžby trýznil velitel tábora František Paleček, legendami označovaný jako Albín Dvořák. Vězňové, kteří odmítali fárat uran, museli na jeho příkaz několik hodin či dokonce dní nehnutě stát na mrazu v chabém vězeňském oblečení. Autoři publikace se na základě dostupných archiválií snažili ověřit pravdivost jednotlivých vyprávění. Vedle toho se však jejich práce zabývá i celou řadou dalších, doposud opomíjených dobových souvislostí.

nakl.Zdeněk Bauer

Doporučená cena: 690.00Kč
Naše cena: 690.00Kč
690.00Kč

Psychedelie a psychonautika II. Rizika užívání, spiritualita, etika a právo

Druhý díl souhrnné publikace Psychedelika a psychonautika představuje výsledek dlouholeté práce českých vědců, lékařů i psychologů. Fenomén psychedelických látek se v knize pojednává neobvykle vyčerpávajícím způsobem — tento díl, po spíše odbornějším a techničtějším prvním dílu, se z velké části věnuje užívání psychedelik a dalších látek ze spirituálního a religionistického hlediska, projednává zejména otázku šamanství a náboženského užívání ayahuasky, peyotlu, ibogy, rituálů kultu bwiti a končí etickou stránkou užívání těchto látek a jejich současnou právní úpravou.
Cílem této knihy je poskytnout objektivní a co nejucelenější pohled na problematiku psychedelických látek. Text proto přináší nejen poznatky z exaktních věd a shrnutí vědeckých výzkumů, ale zabývá se psychedeliky i v kontextu antropologickém, spirituálním, terapeutickém či rekreačním, jakož i jejich právním statusem. Kniha slouží ke vzdělání jak odborné, tak laické veřejnosti s tím, že přináší relevantní informace na dané téma za účelem jejich destigmatizace a minimalizace rizik spojených s jejich užíváním.

Doporučená cena: 293.00Kč
Naše cena: 293.00Kč
293.00Kč

Psychedelie a psychonautika I. Mechanismy účinku, etnobotanika, historie a psychoterapie

První díl souhrnné publikace Psychedelika a psychonautika představuje výsledek dlouholeté práce českých vědců, lékařů i psychologů. Fenomén psychedelických látek se v knize pojednává neobvykle vyčerpávajícím způsobem — dozvíme se informace o mechanismech účinků těchto látek, o jejich farmakokinetice a mikrodávkování, o chemii ayahuasky a dalších entheogenů, ibogainu, salvinorinu A i psychedelických houbách. Seznámíme se s jejich terapeutickým využitím, zejména co se týče potenciálu těchto látek při práci s traumatem a jejich použití v adiktologii, či o vztahu psychedelik a paliativní péče.
Psychedelika jsou široce zkoumanou skupinou látek, jejichž terapeutický potenciál v léčbě mnoha psychiatrických onemocnění již prokázala řada studií. V současnosti probíhá psychedelická renesance — nastala třetí vlna zájmu o psychedelika a jejich výzkum se již dostal do hlavního proudu světové psychiatrie. Tato publikace, podporuje snahy o racionální drogovou politiku s výhledem na legálně dostupnou psychedeliky asistovanou terapii.

Doporučená cena: 331.00Kč
Naše cena: 331.00Kč
331.00Kč

Bez tebe

Soubor povídek Bez tebe navazuje na Růžkovy knihy Bez kůže (dybbuk, 2010) a Bez růže (dybbuk, 2011). Autor zde opět provází čtenáře drsnými a drásavými peripetiemi svého osudu.

Vzpínáme se marně osudu, tomu hroznému industriálu okolní krajiny i své duše. Vzpínáme se, tunu neutáhneme, musí nám stačit metrák. Jak hledat smysl v tom prohraném, posraném životě? Možná pomocí alkoholu. Tím, jak alkohol v člověku mění vědomí, v něm spouští mechanismus prozření, který mu umožňuje vidět věci jinak — aspoň u někoho. Je ale nutné mít aspoň smysl pro humor. Nejsme bohužel střízlivě romantičtí, buď se propadáme, nebo se vznášíme. Chodíme s nosem nahoru a s očima dolů, uzavřeni v sobě jako v tmavé láhvi. Když píšeme, nečerpáme přitom z nějaké čiré studánky, abychom po dopsání museli čekat, než se pramen zase naplní. Máme žumpu pořád plnou.

Doporučená cena: 257.00Kč
Naše cena: 257.00Kč
257.00Kč

Ústřičkova smutná smrt a jiné příběhy

Soubor 23 básní zavádí čtenáře do tragikomického světa absurdity, chytrého humoru a nezapře autorskou věrnost podivuhodným postavičkám trudného vzezření i údělu. Burton jednoduchým a rytmickým jazykem, jenž není nepodobný jazyku říkadel, představuje zranitelnou existenci těchto přinejmenším zvláštních a rozmanitých outsiderů, jejichž životy vyvolávají úsměv i rozpaky. Všechny bytosti zpodobňují nezaměnitelné Burtonovy ilustrace – třeba Ústřička, toxického hocha – Rocha, Čumilenu, The Fleka, kteří zvou čtenáře-diváka, aby se stal svědkem i účastníkem jejich bizarních zrození, osudů a „konců“.

Doporučená cena: 299.00Kč
Naše cena: 299.00Kč
299.00Kč
Syndikovat obsah