Otevřeno o prázdninách

Otevírací doba do 4.9.2016 Pondělí - pátek : 10,00 -18,00

NESVOBODNÉ ASOCIACE - Psychoanalytik vzpomíná na Holokaust

Holokaust, o němž svědčí sám pamětník – takových knih již bylo u nás vydáno
mnoho: ti, kdo přežili, se často pokoušeli ze svého traumatu „vypsat“. Gottfried
Bloch naopak své trauma mnoho let zkoušel zapomenout. Jakožto
československý Žid přežil mnohaletý pobyt v koncentráku. Zažíval jej, po léta
promýšlel a nakonec popsal, po zralé mnohaleté úvaze, jakožto lékař psychiatr,
roky působící v zahraničí. Kniha vyvolává úctu a obdiv, jak píše PhDr. Michael
Šebek, iniciátor vydání: svědectví této knihy je objevné a zajímavé, pro čtenáře
laika i profesionála.

Doporučená cena: 365.00Kč
Naše cena: 365.00Kč
365.00Kč

JAK SE ZNOVU RODÍ NÁSILÍ JAK SE ODPOUŠTĚJÍ ČI NEODPOUŠTĚJÍ VINY K ČEMU JE VÍRA

Výběr textů ze seminářů Prix Irene Trauma a víra (2010) a Trauma a zodpovědnost (2011)

Doporučená cena: 150.00Kč
Naše cena: 150.00Kč
150.00Kč

RODINA A TRAUMA

Autorka Helena Klímová, skupinová analytička a psychoanalytická
psychoterapeutka, přináší svou mnohaletou zkušenost s terapií lidí poškozených
válkou, koncentrákem – i břemenem v rodině. Témata jsou zřejmá z názvu
kapitol: VINA, TOTALITNÍ SYSTÉMY - TRAUMATA DO RODIN,
POSTTRAUMATICKÁ STRESOVÁ PORUCHA, PŘENOS PŘES
GENERACE, RODINA SPOLU MLUVÍ I BEZE SLOV,
POSTTRAUMATICKÝ RŮST.
Kniha přináší nejnovější poznatky teoretické ze zahraniční literatury, zkušenosti
psychoterapie jsou rozvíjeny informacemi z oblasti sociologie, historie,
religionistiky...
Teorie je dokumentována četnými rozmanitými lidskými příběhy, které toto
těžké téma činí srozumitelným, naléhavým a inspirujícím

Doporučená cena: 190.00Kč
Naše cena: 190.00Kč
190.00Kč

SOCIÁLNÍ NEVĚDOMÍ U OSOB, SKUPIN A SPOLEČNOSTÍ

Kniha SOCIÁLNÍ NEVĚDOMÍ přináší texty autorů z celého světa. Erudovaní
psychoterapeuti, skupinoví analytici, vysvětlují skryté motivace a síly, které
dávají do pohybu malé lidské skupiny i velké společnosti. Podobně jako
psychoanalýza může poskytovat objasnění motivací a inspiraci k lepšímu
rozhodování v životě jedinců, analýza nevědomí sociálního může pomoci
lidským celkům k prohlédnutí a sebezáchově. Je to kniha velmi užitečná
zejména v době nových pohybů a nebezpečných dění mezi národy, užitečná ale
i pro porozumění toho, co se děje mezi lidmi v malé skupině. Sborník z
vybraných studií mezinárodních sestavili Earl Hopper a Haim Weinberg,
původně vyšel v Karnac Books. Překlad v edici Irene Press vychází jakožto
první kniha tohoto druhu na českém trhu a jako první ze tří dílů zamýšlených.

Doporučená cena: 365.00Kč
Naše cena: 365.00Kč
365.00Kč

co je to tam vzadu na dvoře za kolo s chromovanými řídítky ?

Perecova novela Co je to tam vzadu na dvoře za kolo s chromovanými řídítky? (1966) vychází z oulipovské tradice „potenciální literatury“ a na první pohled se vyznačuje rozvernou hravostí, jazykovou komikou i formální vytříbeností. Čtenářovu pozornost neudržuje ani tak příběh, líčící peripetie vojína s nezapamatovatelným jménem, jehož nejdramatičtější momenty autor rozmělní opakováním bezvýznamných detailů, jako spíše styl samotný. Text totiž obsahuje téměř všechny myslitelné řečnické figury a odráží tak Perecovu snahu vyčerpat v rámci díla jisté kombinační možnosti.

Doporučená cena: 130.00Kč
Naše cena: 117.00Kč
117.00Kč
Syndikovat obsah