Intuice v etice: víc škody než užitku?

Současná společnost čelí řadě morálních problémů, pro něž není jednoduché nalézt uspokojivé řešení. Mnozí etikové se shodují, že morální normy vymezující správné a nesprávné jednání by měly reflektovat morální intuice. Tato kniha na základě současných poznatků o morálním usuzování ukazuje, že morální intuice mohou být v běžných situacích užitečným nástrojem, který má ale tendenci selhávat při řešení nových a komplexnějších problémů. Autorka proto nabízí metodologii vycházející z naturalizované etiky, jejíž aplikace by měla vést k přijetí zdůvodněných a uspokojivě fungujících morálních norem, které zároveň povedou k morálnímu pokroku ve společnosti.

Doporučená cena: 290.00Kč
Naše cena: 290.00Kč
290.00Kč
Autor knihy: 
Chudárková Petra
Rok vydání: 
2024
Formát: 
12x19
Počet Stran: 
236
Vazba: 
brožovaná
ISBN: 
978-80-7476-328-1